Pagdating ng islam Free columbus ohio hookup

BINABASA MO ANG Random Maaaring marami na sa atin ang mga nakapagbasa ng mga samu't saring aklat, at maaaring narinig na rin natin ang ang salitang balik islam?

Maaaring alam don natin na ang balik islam ay ang mga taong yumakap sa islam? Ang Islam ay unang dinala sa Pilipinas noong taong 1380 CE ng isang Arabong misyonero na nagngangalang Sharif Makhdum na dumaong sa Sulu.

Ang mga Kastila ay hindi pa nakuntento sa pagsakop sa Luzon at Visayas.

Sila ang mga unang Sultan at Sultanah ng Maguindanaw.Ang mga Kastila ay nagtatag ng kanilang kabisera sa Manila at nagbalak na sakupin ang Visayas.Sa maiksing panahon, sila ay nagtagumpay sa Visayas at ang mga Muslim na hindi namatay sa digmaan ay napilitang talikuran ang Kristiyanismo sa takot sa kanilang mga buhay bagaman marami pa ring mga Muslim ang nagnais na piliin ang libingan kaysa sa mabuhay nang lumalapastangan sa mga karapatan ni Allah.Pagkaraang malupig si Solaiman, ang mga Kastila ay nanalanta sa Luzon at pumatay ng mga kalalakihan, kababaihan at mga bata, bata at matanda man.Sa isang banda, ang mga Muslim ay nakipaglaban hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga, na gamit ang mga bolo at sibat laban sa mga baril at kanyon.Ang sultan ng Manila noon ay si Rajah Solaiman, ang pinuno ng mga Sultan sa Luzon.Si Rajah Solaiman ay buong tapang na nagtanggol sa kanyang kaharian.Ang mga Kastila ay nangangaral ng Kristiyanismo sa dulo ng espada.Subalit ang mga balakin nilang ito ay hinarap ng mga muslim nang buong tapang bilang pagmamahal kay Allah atsa kanilang kalayaan.Ang iba pang mga pinunong muslim na nakipaglaban sa mga Kastila sa Mindanao1.Si Sultan Pangiran ng mga Tausog na nagtanggol sa mga lugar ng Zamboanga at Sulu.2.

692 comments

  1. Ang mga Muslim ay dapat na natatakpan ang kanilang katawan ng maayos at disente. Pagdating sa pananamit. mga senyales na salungat sa turo ng Islam.

  2. Ang pagdating ng Islam sa Sulu at Mindanao Sulu at Tawi-Tawi. Kahit kumalat ang Islam pagdating ng islam sa pilipinas Luzon, Unang nakarating ang mga Europeo sa.

  3. ARMM, MILF, MNLF? Paglawak ng mga KAMPONG Pagdating at Pagkalat ng Islam sa Pilipinas 13 siglo Lec# 7 RACostelo DSS, UPLB Kampong/Pangampong - Kasingkahulugan ng.

  4. Isang munting aklat na nagpapaliwanag tungkol sa mga palatandaan ng pagdating ng araw ng paghuhukom ayon sa katuruan ng pananampalatayang Islam, nagbibigay linaw.

  5. Jun 03, 2011 Thomas Arnold sa pangangaral ng Islam sabi na ang pagdating ng Islam ay hindi bilang manlulupig pati na rin ang mga Portuges at Espanyol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*